Arvutiabi alati!

Võrgu seadistamine

Kui Teie ettevõtte kontoris on üle kahe arvuti, soovitame ühendada kõik riistvara ühte võrku. Õigesti seadistatud kohtvõrk võimaldab optimeerida tööjõukulu ja muuta töötegemise mugavamaks ja efektiivsemaks.
Peale selle aitab kohtvõrgu kasutamine oluliselt vähendada kontoriseadmete soetamise kulusid, sest paar printerit, skannerit ja serverit võivad teenindada tervet kontorit. Seadistatud võrgu puudumisel nõuab aga iga arvuti eraldi printerit, skannerit jne. Või peavad töötajad vajaliku dokumendi printimiseks või töötlemiseks kasutama kaasaskantavaid salvestusseadmeid.
Kohtvõrgu seadistamine aitab ühiseid tehnilisi vahendeid efektiivsemalt kasutada, ühendades arvuti ja sidevahendite ressursse. Kontoriseadmete hulga vähenemisel muutub ka tööruum avaramaks. Kuid kulutuste vähendamine kontoriseadmete soetamisele pole kaugeltki ainuke kohtvõrgu eelis. Ka kiire infovahetus ettevõtte töötajate ja/või selle allüksuste vahel suudab tõsta tootlikkust. Võrgu seadistamine lihtsustab tsentraliseeritud tarkvara kasutamise sünkroniseerimist, kui kohtvõrguga on ühendatud mitu arvutit.
Ettevõtte ALEXKUK OÜ spetsialistid pakuvad kõiki võrkude projekteerimise, paigaldamise ja seadistamisega seotud teenuseid. Meile on hästi teada, et vaid professionaalide korralik töö suudab muuta kontori tegevuse efektiivseks, seepärast teostame abonenthooldust, et arvutiseadmed ja võrgud töötaksid tõrgeteta.